• LinkedIn Social Icon
  • Wix Facebook page
  • Wix Twitter page
© Profox Companies Ltd

Mailing address

 

Haukilahdenkatu 4
FI-00550 Helsinki

Finland

Management team:

Ari Puuskari, Partner and CEO
mobile:+358 400 488 267
ari.puuskari@profox.com

Miikka Vehkaoja, Partner
mobile: +358 040 5260 442
miikka.vehkaoja@profox.com

d

tel: +358 20 416620
email: sales@profox.com

Marraskuu 2012

Profoxille Process Plant/ Navisworks Specialisation sertifikaatti Autodeskiltä

Helsinki 30.10.2012

​Profox Companies Oy on saanut Autodesk Inc:iltä hyväksynnän Process Plant sertifkaatista. Yritys on suorittanut hyväksytysti varsin vaativan testiohjelman, jota mm. edellytetään tämän erikoistumisalueen sertifikaatin saavuttamiseksi. Osana sertifikaattia Autodesk on myös auditoinut useampia Profoxin asiakasyrityksiä varmistaen heidän tyytyväisyytensä Profoxin toimintaan.
Osana Process Plant sertifikaattia on myös Navisworks, joka on ollut jo pitkään yrityksen pääfokusalue.


 

Navisworks ohjelmiston pääfokus on rakennusteollisuudenalan yrityksissä, jonka vuoksi Profoxin asiantuntemus rakennusteollisuuden BIM projekteista on korkeatasoista.

Autodeskin vertikaalialueiden sertifikaatin hyväksytty suorittaminen vaaditaan Partner yrityksiltä vuosittain.


Autodeskin hyväksymät sertifikaatit takaavat korkeatasoisen osaamisen ko. alueen ohjelmistoista sekä niiden soveltamisesta asiakasyritysten tarpeisiin. Profox Companies Oy:ssä investointia omaan osaamiseen pidetään tärkeänä, jotta voimme säilyttää ja kehittää edelleen omaa palvelutasoamme. Yrityksen työntekijöistä useimmat ovat itse myös toimineet teollisuuden tai/ja suunnittelutoimistojen palveluksessa, joten sovellualueen osaaminen on myös korkeatasoista.

Profox koulutus ja konsultointi:

Profox Companies Oy tarjoaa korkeatasoista asiakaskohtaista koulutusta ja konsultointia Autodesk ja CADMill ohjelmistoihin ja niiden soveltamiseen projektitoiminnassa.
Profoxin koulutus järjestetään aina asiakaskohtaisesti, jonka ansiosta asiakkalle tuleva hyöty on selkeästi suurempi verrattuna kurssimuotoiseen koulutukseen, keskitytäänhän koulutuksessa ko. asiakkaan projektitoimintaan käymällä lävitse ohjelmistojen soveltamista nimenomaan ko. asiakkaan toimintaan.

Varsin usein kouluttajamme on myös mukana esimerkiksi kun ohjelmiston käyttöä aloitellaan uudessa projektissa varmistamassa käytön toimivuutta.
Tämäntyyppinen konsultoiva koulutus ei edes välttämättä ole kallista, kysy tarjoustamme!!
Esimerkkejä jäejestämistämme koulutusohjelmista:


 

​AutoCAD ja AutoCAD LT koulutus
Navisworks koulutusohjelmat

Navisworks konsultointiohjelmat

Lisäksi koulutamme mm. 3D Studio Max ja Navistools ohjelmistoja,
 

​Autodesk kampanjatarjoukset:

  • AutoCAD 2013 LT 300 € hyvitys uuden lisenssin hankinnasta
    voimassa 5.11.2012-18.1.2013 välisenä aikana hankituista AutoCAD LT lisensseistä, asiakas hakee hyvityksen itse
    www.autodeskrebate.com/autocadlt portaalista, tarvittaessa lisätietoja Profoxilta
  • AutoCAD MEP ja AutoCAD Architecture asiakkaat, joilla on voimassaoleva subscription sopimus saavat veloituksettoman päivityksen Building Design Suite Standardiin
  • Muistutus; Kaikki Autodesk ohjelmistot, jotka ovat versiota 2009 tai vanhempia, kannattaa päivittää ennen  ensi vuoden alussa voimaan astuvaa Autodeskin uutta päivityshinnoittelua . Alkaen 1.2.2013 Autodesk päivittää vain kolmea viimeisintä versiota ja päivityksen hinta nousee 70 %:iin uuden lisenssin hinnasta!!


Myynti:  sales@profox.com tai 0207 416620

Tuki: support@profox.com tai 0207 416623

 

Profox julkaissut uuden Navistools Pointcloud ohjelmiston laserkeilausdatan käsittelyyn

Navisworks pohjainen Navistools ohjelmisto on laajentunut kattamaan myös pistepilvien käsittelyä. Ohjelmisto tarjoaa täysin uudenlaisen työprosessin laserkeilatun pistepilviaineiston hyödyntämiseen suunnittelun lähtötietoina. Pistepilviaineistoa verrataan reaaliaikaisesti suunnittelumalliin Navisworks ympäristössä siten, että massiivisenkin pistepilviaineiston käsittely tapahtuu dynaamisesti ja siten projektin koolla ei ole käytön kannalta merkitystä. Pistepilviaineistoa ei tarvitse viedä CAD järjestelmään, eikä mallintaa, vaan sen hyödyntäminen voidaan aloittaa mahdollisimman pian laserkeilauksen prosessoinnin valmistuttua.

Lisätietoja Navistools sivuilta www.navistools.com
 

Suomenkielinen esite